Ida-Dahari_logo_horizental_grey

חדרי אוכל ובתי קפה

חדר האוכל או הקפיטריה הם מקום המפגש הכי לא פורמלי בארגון. ומכיון שאוכל הוא תמיד, פלטפורמה שוברת קרח ומאפשרת קרבה ויצירת חברויות. הרי שחדר האוכל הוא המרחב הכי שוויוני , מכיל ומקבל , לכל עובדי החברה. חדר האוכל הוא מקום שיוצאים אליו להפסקה, ולא רק לאכול. מרחב שאמור להיות נקי, נעים, אסטטי , ובעיקר נותן הרגשה של בית.

תכנון חדרי אוכל היא התמחות בפני עצמה בגלל הרגולציה הקשיחה שנדרשת מטעם משרד הבריאות ולכן לא כל אחד יודע ויכול לתכנן מערכים מסובכים שכאלו. לכל מסעדה , קפיטריה , בית קפה או חדר אוכל – יש גם מערך שלם שחייב להיות תפעולי לחלוטין על מנת לתמוך את כל האופרציה בזמן אמת כאשר הסועדים מגיעים בפיק אחד ויש לתת מענה מהיר וראוי לכולם.

חדר האוכל או הקפיטריה הם מקום המפגש הכי לא פורמלי בארגון. ומכיון שאוכל הוא תמיד, פלטפורמה שוברת קרח ומאפשרת קרבה ויצירת חברויות. הרי שחדר האוכל הוא המרחב הכי שוויוני , מכיל ומקבל , לכל עובדי החברה. חדר האוכל הוא מקום שיוצאים אליו להפסקה, ולא רק לאכול. מרחב שאמור להיות נקי, נעים, אסטטי , ובעיקר נותן הרגשה של בית.

תכנון חדרי אוכל היא התמחות בפני עצמה בגלל הרגולציה הקשיחה שנדרשת מטעם משרד הבריאות ולכן לא כל אחד יודע ויכול לתכנן מערכים מסובכים שכאלו. לכל מסעדה , קפיטריה , בית קפה או חדר אוכל – יש גם מערך שלם שחייב להיות תפעולי לחלוטין על מנת לתמוך את כל האופרציה בזמן אמת כאשר הסועדים מגיעים בפיק אחד ויש לתת מענה מהיר וראוי לכולם.